space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Koncept zaščitnih

LEMP-zaščita zgradb z električnimi in elektronskimi sistemi, skladno z
DIN V VDE V 0185-4 (VDE V 0185 Del 4): 2002-11

Zaščitna cona pred delovanjem strele Opis
LPZ 0A Nevarnost direktnih udarov strel, udarni tokovi vse do celotnih tokov strele in celotno elektromagnetno polje strele.
LPZ 0B Zaščiteno pred direktnimi udari strel. Nevarnost udarnih tokov vse do delnih tokov strele in celotno elektromagnetno polje strele.
LPZ 1 Udarni tokovi so nadalje omejeni z razporeditvijo tokov in prenapetostnimi zaščitnimi napravami (SPD), ki so nameščene na mejah con. Elektromagnetno polje strele je zlasti dušeno pri prostorskem okloplanju.
LPZ 2 Udarni tokovi so nadalje omejeni z razporeditvijo tokov in prenapetostnimi zaščitnimi napravami (SPD), ki so nameščene na mejah con. Elektromagnetno polje strele je zlasti dušeno pri prostorski zaščiti.
Tabela 1: Definicija zaščitnih con pred delovanjem strele (LPZ)

 

Koncept zaščitnih con pred delovanjem strele

Za upravljavce so odpovedi tehničnih sistemov in inštalacij zelo neprijetne. Zahteva se brezhibno delovanje naprav in opreme tako pri normalnih pogojih kakor tudi v primeru neviht. Zavarovalniška poročila o škodi jasno kažejo, da se pojavlja veliko škodnih zahtevkov tako v zasebnem (slika 1) kot v storitvenem sektorju (slika 2). Ustrezen koncept zaščitnih ukrepov bi razmere bistveno izboljšal.
Koncept zaščitnih con pred delovanjem strele omogoča načrtovalcem, izvajalcem in upravljavcem, da lahko planirajo, izvajajo in kontrolirajo zaščitne ukrepe. Potemtakem so vse naprave, inštalacije in sistemi, za katere je to potrebno, zanesljivo zaščiteni, in to na ekonomsko sprejemljiv način.

gg
lkj 15,3 % ostali vzroki lkj 14 % neznano
gg   5,6 % voda gg 41 % drugo
jj 27,1 % tatvina, vandalizem kk 45 % strela/prenapetosti
jj 22,9 % nemarnost  
gg   4,6 % požar  
kk 23,7 % prenapetosti (udari strel, stikalne manipulacije)
Slika 1: Vzroki za škodo na elektronski opremi v letu 2001
Analiza 7370 škodnih terjatev
(Vir: Württemberigsche Versicherung AG)
Slika 2: Povprečje povzročenih škod v zadnjih letih
(Vir: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Berlin 2001)

Za vašo dodatno informacijo: