space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Koncept zaščitnih

Za več informacij, pojdi, prosim z miško na   -polje na sliki

Izenačitev potencialov pri vhodu v LPZ1
Odvodniki toka strele (SPD tipa 1)
Lokalna izenačitev potencialov
Prenapetostni odvodniki (SPD tipa 2, SPD tipa 3)
Izenačitev potencialov pri vhodu v LPZ1
Lokalna izenačitev potencialov
Prenapetostni odvodnik


 

Osnovne informacije o proizvodnem programu

Koncept zaščitnih con pred delovanjem strele

Koncept zaščitnih con pred delovanjem strele

Silka 5: EMC orientiran koncept zaščitnih con pred delovanjem strele