space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Laboratorij

Katere možne postopke testiranja omogočamo?

Izbira testnih postopkov, ki se lahko izvedejo:

 

DEHN-ovi testni laboratoriji

Strela je edinstven naravni fenomen.

LaboratorijNjena moč pa kljub temu vsako leto povzroči ogromno gmotno škodo.
Temu se lahko izognemo. V naših laboratorijih simuliramo udare strel in tako lahko izboljšujemo varnostne sisteme pred udarom strele.

Testi se izvajajo v skladu z mednarodnimi standardi. Za naše kupce proizvajamo najnovejšo varnostno opremo in sooblikujemo mednarodne standarde. DEHN + SÖHNE samo za vašo varnost ponuja testiranja in analize zaščite pred udarom strele in prenapetostne zaščite.

Naše delo:
V testnih laboratorijih se lahko simulirajo pogoji, ki ustvarjajo prenapetosti in nihanje toka. Torej lahko simuliramo pojave različnih motenj toka.

Testiranje
Tokovni udarni generatorji do 150 kA (10/350 μs) generirajo tokovne udare strele s parametri, ki ustrezajo parametrom atmosferskih razelektritev. To nam omogoča simulacijo učinkov direktnih udarov strel na komponente in inštalacije.
Tokovni udarni generatorji do 100 kA (8/20 μs) generirajo udarne tokove, s katerimi simuliramo indirektne vplive strele in stikalne manipulacije.
Hibridni generatorji omogočajo testiranje odpornosti glede elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) elektronske opreme.
Transformator sledilnega toka (50 kArms) omogoča v kombinaciji s tokovnim udarnim generatorjem 100 kA (8/20 μs) simuliranje delovanja komponent v električnih inštalacijah ob atmosferski razelektritvi.
Udarni generatorji do 120 kV (1.2/50 μs) omogoča simuliranje napetostnih obremenitev na izoliranih razdaljah pri atmosferskih razelektritvah.
Tokovni udarni generatorji se uporabljajo za testiranje telekomunikacijske opreme v skladu z zahtevami ITU.

LaboratorijAli imate nameščeno zaščito, ki je narejena po meri vašega električnega sistema? Ni problema - tudi v takih primerih lahko preverimo, kakšne obremenitve prenese vaš sistem zaščite.