space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Proizvodni

DEHN - Proizvodni program

Za vašo dodatno informacijo:

 

Odvodniki toka strele/prenapetostni odvodniki

Glede na njihovo različno nalogo se zaščitne naprave delijo v odvodnike toka strele in prenapetostne odvodnike. Z namenom, da se izvede kompletna zaščita proti prenapetostim, se obravnavajo "sistemi električnih napeljav" in "informacijsko-tehnološki sistemi".

Prenapetostna Red/Line zaščita - električna napeljava

Proizvodi Red/Line omogočajo vsestransko zaščito s strani električne napeljave ob predpostavki, da je nameščen zunanji sistem zaščite pred strelo.

Odvodniki toka strele (razred B/I) so nameščeni v glavnem razdelilnem stikalnem bloku (ali priključni omarici). Odvodniki ščitijo nizkonapetostne inštalacije pred prenapetostjo tudi v primeru direktnih udarov strele.

Prenapetostni odvodniki (razred C/II) se nameščajo v podrazdelilnih stikalnih blokih. Zagotavljajo zaščito pred prenapetostmi, ki nastanejo ob oddaljenih udarih strele, ali pred temenskimi vrednostmi prenapetosti, ki nastanejo v električnem omrežju.


Prilagoditveni elementPri zaporedni namestitvi odvodnika toka strele in prenapetostnega odvodnika je potrebno namestiti prilagoditveni element, če je dolžina kabla med odvodniki manj kot 15 metrov.

Prenapetostne zaščitne naprave (razred D/III) se nameščajo pri sami opremi, kjer absorbirajo preostanek energije ter zagotavljajo zaščito pred prenapetostmi zaradi lokalnih stikalnih manipulacij.


go Proizvodni program (angleški)