space DEHN DEHN
space
  DOMOV KAZALO / KONTAKTI space

Proizvodni

DEHN - Proizvodni program

Za vašo dodatno informacijo:

 

Zakaj prenapetostna zaščita?

Zakaj prenapetostna zaščita?Samo zunanja zaščita pred delovanjem strele ne more zagotoviti popolne varnosti.
Ščiti le pred požarom in drugimi poškodbami zgradbe, ne more pa preprečiti uničevalnih energijskih vsebin, ki pridejo v hišo zaradi bližnjega udara strele prek električnih napajalnih vodov. Ti lahko poškodujejo elektronske naprave ali povzročijo tleči ogenj.

Naslednji tipičen vzrok za nepravilno delovanje elektronskih naprav in informacijsko-tehnoloških sistemov so stikalne manipulacije v električnem omrežju. Tudi pred tem se lahko zaščitite z uporabo DEHN-proizvodov.

Zapomniti si velja, da niso ogrožena le gospodinjstva, temveč tudi podjetja, ki so odvisna od operabilnih tehničnih sistemov. Velika informacijska omrežja so hrbtenica naše moderne industrijske družbe. Okvara takšnih sistemov lahko povzroči resno škodo in izgube oziroma lahko celo vodi v bankrot družbe.

Vzroki za motnje pri informacijsko-tehnoloških sistemih so različni. Poročila zavarovalniških družb kažejo zaskrbljujoče številke: več kot 30 % škod so povzročile elektromagnetne motnje.

EMC-regulativa - Predpisi o elektromagnetni združljivosti so začeli veljati 1. januarja 1996. Predpisi vsebujejo ukrepe za nemoteno delovanje električnih in elektronskih sistemov.
Trenutno stanje tehnologije omogoča učinkovite zaščitne ukrepe za napeljave in sisteme pred vplivi atmosferskih razelektritev in prenapetosti zaradi različnih vzrokov.


go Proizvodni program (angleški)